Bereikbaarheid

    De te realiseren stuwen liggen middenin de polder. Het plaatsen van de onderdelen met groot materieel is niet mogelijk. Alle onderdelen zijn dan ook met minimale impact op de omgeving aangevoerd en geplaatst.

    Aandacht voor de natuur

    Door het afsluiten van de watergangen is het voor vissen lastig om de kantelstuwen te passeren. Bij een aantal stuwen zijn daarom vispassages gerealiseerd.

    Aandacht voor de omgeving

    Alle bouwwerkzaamheden hebben we in eigen beheer uitgevoerd. Hierdoor zijn de lijnen kort en kunnen we snel schakelen. Mede dankzij de veelzijdigheid van het in te zetten materieel was de realisatietijd op locatie kort en de hinder voor de omgeving minimaal. Omdat er voornamelijk vanaf het water wordt gewerkt was de benodigde ruimte ook zeer beperkt.