CO2-Prestatieladder

De wereld is in beweging. Niet alleen is dit te zien in de verandering van het klimaat, maar ook de visie van de samenleving over hoe we horen te leven is in verandering. We vinden het steeds gewoner worden om in ons dagelijks leven rekening te houden met het milieu en CO2-uitstoot. Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. vindt het niet meer dan vanzelfsprekend om hier een voortrekkersrol in te nemen. Dat wij actief met deze ambitie bezig zijn, valt duidelijk te zien binnen en buiten de organisatie.

Intern benutten wij maximaal de mogelijkheden om het negatieve effect op het milieu te beperken. Extern besteden wij proactief aandacht aan de milieu- en duurzaamheidswensen van opdrachtgevers. Een voorbeeld hiervan is het behalen van niveau 3 op de CO2-prestatieladder.

Om concreet en aantoonbaar te maken dat Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. zich inspant om de negatieve impact op de leefomgeving te beperken, richten wij ons op één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde: toename CO2-gas in atmosfeer als gevolg van menselijke activiteiten. Het reduceren van CO2 begint bij inzicht.

Daarom berekenen wij (half)jaarlijks onze CO2-footprint:

We focussen ons op het beperken van CO2-uitstoot. Wij zijn er van overtuigd dat wij een verschil kunnen maken door een actief CO2-reductiebeleid te voeren. Hiermee hopen wij ook andere bedrijven uit onze branche te stimuleren om actief te werken aan CO2-reductie:

Naar aanleiding van de CO2-footprint berekening van 2016 hebben wij ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen opgesteld:

Het terugbrengen van CO2-emissies gaat verder dan alleen onze eigen bedrijfsvoering, ook zien wij het thema ‘duurzaamheid’ steeds vaker bij opdrachtgevers terugkomen. Samen met de sector en zelfs in onze keten kunnen verdere CO2-reducerende maatregelen getroffen worden. Aannemersbedrijf Damsteegt B.V. levert hieraan graag een actieve bijdrage door deel te nemen aan een dergelijk sector- en keteninitiatief en investeert in samenwerking, het delen van eigen kennis en daar waar mogelijk maken wij gebruik van kennis die elders is ontwikkeld.

 

Klik hier om onze pagina op de SKAO-website te bekijken.