In Meerkerk hebben we een vijftal moderne productiehallen met een totaal overdekt vloeroppervlak van ca. 10.000m2. Hier werken we in de staal-, beton-, en composietproductie en vindt de houtbewerking en assemblage van onze producten plaats. Het voordeel van ‘alles in huis hebben’ is de grote mate van onafhankelijkheid van leveranciers en onderaannemers. Daarnaast betekent dit ook dat we maximale grip op de keten en zodoende ook op onze CO² uitstoot hebben. Onze voornaamste toeleveranciers bevinden zich in een straal van 30 kilometer rondom Meerkerk.

Door het overgrote deel van onze constructies te prefabriceren op onze eigen locatie sparen we een groot aantal logistieke bewegingen, lees: CO2- uitstoot uit. Beton-, staal-, hout-, en composietelementen worden op 1 locatie gefabriceerd, (deels) geassembleerd en gaan naderhand op transport. Voor dit transport maken wij gebruik onze eigen transportmiddelen.

Veel activiteiten die in de traditionele civiele techniek normaal gesproken na elkaar plaatsvinden hebben wij geïntegreerd. Het gebruik van prefab elementen verkort de bouwtijd en daarmee ook de bouwoverlast op de projectlocatie. Hierdoor is er sprake van een minimaal aantal leveringen aan de projectlocatie, wordt de uitstoot verlaagd, verkeersopstoppingen voorkomen en komen we op locatie niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

Daarnaast tanken onze bedrijfsauto’s, vrachtauto’s en overig materieel een mengsel van reguliere en fossielvrije diesel bij ons eigen tankstation op het buitenterrein. Omdat dit mengsel o.a. van plantaardige afvalproducten is gemaakt en zodoende circulair is, reduceren we per gebruikte liter 17% CO² ten opzichte van volledig fossiele diesel.
Over 2019 betekende dit concreet een reductie van 111.101 kg CO² uitstoot.