Energiemanagementactieplan
Wij richten ons voornamelijk op één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde: toename CO2-gas in de atmosfeer als gevolg van menselijke activiteiten. Wij zijn er van overtuigd dat wij een verschil kunnen maken door een actief CO2-reductiebeleid te voeren.

Dit begint bij inzicht en daarom berekenen wij (half)jaarlijks onze CO2-footprint. In 2016 hebben wij een ambitieus Energiemanagementactieplan 2019-2020 opgesteld, waarin onze doelstellingen en de daarbij behorende maatregelen zijn geformuleerd. Dit actieplan werpt zijn vruchten af en heeft in 2018 al geresulteerd is een CO-2 Bewust Certificaat op Niveau 3. Hiermee kregen we de bevestiging op de goede weg te zijn.

Zonnepanelen 

Op ons dak zorgen 1700 zonnepanelen ervoor dat we op jaarbasis ruim 354.000 kWh dagstroom zelf kunnen opwekken produceren. Dit is ruimschoots voldoende om in onze eigen behoefte te voorzien. We leveren ruim 100.000 kWh terug aan het net, hiermee voorzien we ruim 70 woningen een jaar lang van stroom. Ons pand is voorzien van een groot aantal duurzame oplossingen, zoals energiezuinige LED verlichting, een koud-warmte installatie en een klimaatsysteem dat rekening houdt met de omstandigheden buiten.

 

wagenpark

Diverse elektrische auto’s en een elektrische motor maken deel uit van ons wagenpark en het parkeerterrein is voorzien van 4 elektrische laadpalen. Ook hebben we een elektrische motor aangeschaft waarmee onze werkvoorbereiders naar projecten kunnen rijden.