Damsteegt adviseert, produceert en innoveert voor nu, maar ook voor de toekomst. Dat vinden we belangrijk en doen we al jaren. Op deze manier geven we materiaal hun waarde en behouden we kwaliteit. En dat is ook nodig: we hebben tenslotte maar één aarde met haar capaciteiten en grenzen. De honger naar grondstoffen neemt in de bouwwereld toe, terwijl de hoeveelheid afneemt. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Nederland circulair in 2050

Vanuit onze passie en expertise zoeken we naar de beste oplossing. We willen onze klanten én de aarde ontzorgen. De doelen voor de komende jaren zijn duidelijk. Denk aan het rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ en het ‘Grondstoffenakkoord’. In 2030 moet de economie voor vijftig procent op hergebruikt materiaal draaien en in 2050 bovendien voor honderd procent.

Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig. In dit circulaire systeem moet de overheid de handen ineen slaan met bedrijven en instellingen. Samen kunnen we een nieuw, slim systeem bouwen met nieuwe producten, diensten en innovatieve oplossingen voor een circulaire economie in 2050. 

In de wereld van de civieltechnische vraagstukken is er nog een hoop winst te behalen. Grote vraagstukken of kleinschalige oplossingen? Damsteegt denkt graag mee in de gehele keten en op welke gebieden circulariteit toegepast kan worden.

Hergebruik van houten meerpalen in een nieuwe schuur

Van houten meerpalen naar een nieuwe schuur

Bij een recentelijk project hebben wij grote, houten meerpalen verwijderd en afgevoerd naar onze locatie in Meerkerk. Bij Damsteegt geloven we dat dit ‘afval’ een nieuwe grondstof kan zijn voor een nieuw bouwproces. De meerpalen hebben we daarom verzaagd tot bruikbare balken. De balken zijn gekocht door een buurtbewoner en verwerkt in een grote schuur. Deze manier werkt in ieders voordeel: de materiaalkosten zullen dalen en waardevolle materialen blijven bruikbaar.

De producten van nu zijn de grondstoffen van later. Wanneer we objecten verwijderen worden, wordt het vrijkomende materiaal en afgevoerd naar Meerkerk. Daar wordt het hout geclassificeerd: het materiaal wordt bekeken en geanalyseerd in herbruikbaarheid en in welke vorm. Daarna wordt het hout gesorteerd en verzaagd. Vervolgens verwerkt Damsteegt dit in hardhouten (beschoeiings)schotten of wordt het materiaal hergebruikt in nieuwe bruggen. Door op een zorgvuldige en kundige manier om te gaan met het proces werken we mee aan circulariteit en borgen we tegelijkertijd de kwaliteit.

Onze manier van werken en denken is geen geheim. U bent altijd welkom om mee te kijken op onze werkplaats en met ons mee te denken. Het team van Damsteegt is kundig, creatief en soepel in het meedenken en staat graag open voor uw inbreng

Meer weten over circulariteit bij Damsteegt?

Wilt u weten wat we allemaal doen op het gebied van circulariteit? Of wilt u meer weten over de circulaire doelstellingen van Damsteegt?

Damsteegt over circulariteit

De verbinders van morgen

Recente circulaire projecten

We maken graag kennis

Doorpraten over duurzaamheid?

Heeft u een vraagstuk rondom circulariteit of duurzaamheid? Door onze kennis en kunde kunnen wij u al bij de startfase van een proces adviseren en begeleiden. U kunt uw gegevens en vraag vermelden in onderstaand formulier of ons telefonisch bereiken op 0183 359 027

Wilt u weten wat we met uw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.

Contactgegevens

Aannemersbedrijf Damsteegt B.V.
Duurzaamheidsring 320
4231 EX Meerkerk

Email:
info@damsteegtwaterwerken.nl

0183 359 027