Duurzaamheid
Bij Aannemersbedrijf Damsteegt zijn we er ons van bewust dat we in een sterk veranderende wereld leven. Het klimaat verandert wereldwijd en daarmee ook in Nederland. Om verdere opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan zo veel mogelijk te voorkomen is het nodig dat de klimaatdoelen van Parijs gerealiseerd worden. Om aan deze doelen te voldoen moet de overstap gemaakt worden van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind.

We leven in de wetenschap dat wat wij nú doen invloed heeft op de huidige generatie de op de toekomst generaties die na ons komen. Dit schept verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid vraagt om keuzes en commitment. En dat is niet altijd de makkelijkste weg; vooral als afgeweken moet worden van de gangbare bouwsystematiek. Desondanks is deze wetenschap onze leidraad in zowel intern als extern handelen.
Onze visie op duurzaamheid rust op 3 pijlers: Circulariteit, Klimaat en energie en Maatschappelijk en sociaal.