Bij Aannemersbedrijf Damsteegt wachten we de definitiediscussie van de woorden ‘circulair’ en ‘circulariteit’ niet af. De definitie zal zich in de loop van de tijd verder vormen en intussen gaan wij vol enthousiasme aan de slag met datgene wat binnen ons vermogen ligt. Met als uitgangspunt dat ‘wanneer je de bouwketen (zo) circulair (mogelijk) wilt maken, je deze dient te verbinden.’ Van toeleverancier en opdrachtgever tot eind- en her- gebruiker.

Aan de hand van het 10R-model van het Utrecht Sustainability Institute duiden we hoe we circulariteit hebben geïmplementeerd in onze bedrijfsvoering en wat dit concreet inhoud.

 

Refuse
Wij denken in een vroeg stadium mee met gebiedsontwikkelaars om zo de optimale oplossing, in samenhang met andere circulaire maatregelen, voor een bepaald gebied te vinden.

 

Reduce
Doordat we slim ontwerpen vanuit productiekennis kunnen we zuinig omgaan met grondstoffen, de meest efficiënte productiemethode hanteren en borgen we daarmee een minimale afvalstroom.

 

Rethink
Door onze integrale aanpak ontwerpen wij, samen met onze productie-en uitvoeringsafdelingen, levensduurbestendige en modulaire kunstwerken.

 

Re-use
De afgelopen jaren hebben we al diverse bruggen en brugcomponenten volledig hergebruikt op nieuwe locaties en bruggen samengesteld uit bestaande materialen.

Repair
Reiniging en preventief onderhoud zijn een enorm belangrijke factor als het gaat om het verlengen van de gebruiks- en levensduur.

 

Refurbish
Wanneer een constructie of civiel kunstwerk niet meer aan de verwachtingen voldoet bieden wij de mogelijkheid deze te revitaliseren.

 

Remanufacture
Bestaande en hergebruikte grondstoffen dienen bij ons als basis voor een nieuwe constructie.

 

Re-purpose
Voldoet de functionaliteit van een constructie niet meer, dan transformeren we deze naar nieuwe producten die we gebruiken voor een nieuw doel.

 

Recycle
Vrijkomend afval verwerken we tot grondstof en gebruiken deze grondstof in ons productieproces.

 

Recover

Energieterugwinning uit materialen.