Vaste bruggen

De meeste bruggen die we bij Aannemersbedrijf Damsteegt maken zijn te kwalificeren als vaste brug. Dit zijn bruggen die een overspanning overbruggen waarbij doorgaans geen rekening gehouden hoeft te worden met scheepvaartverkeer. Ook wanneer een spoor- of autoweg overbrugd moet worden maakt men vaak gebruik van een vaste brug.