discription

Onderhoud

De levensduur van een brug kan verlengd worden door goed onderhoud. Door de brug regelmatig schoon te spuiten en te (laten) inspecteren kan er bij gebreken op tijd worden ingegrepen. Hierdoor kan er vaak al volstaan worden met het herstellen en/of vervangen van een bepaald onderdeel van de brug.

Reparatie van bruggen kan bijvoorbeeld bestaan uit: vervangen van de leuning, het vervangen van het brugdek, het vervangen van brugjukken of het vervangen van palen of brugpeilers. Bij onderhoud is ervaring en goed materieel erg belangrijk. Deze kennis en ervaring is binnen het bedrijf ruimschoots aanwezig.

Inspectie

Bij bruggen en steigers is inspectie erg belangrijk. Een verrotte leuning of brugpeiler kan de veiligheid bedreigen. Wij kunnen uw bruggen inspecteren, eventueel repareren en onderhouden. Om de waterwerken ofwel kunstwerken op de juiste manier te onderhouden, is het aan te bevelen de bruggen en steigers om de 4 a 5 jaar te inspecteren.

Wij kunnen voor u de inspecties uitvoeren en aan de hand hiervan een rapport opstellen. In dit rapport worden de gebreken van de waterwerken verwerkt, toegelicht met foto's en advies gegeven voor herstelwerkzaamheden. In het rapport kunnen we ook een kostenindicatie per brug opstellen voor onderhoud gedurende de komende jaren.

discription