CO2 Prestatieladder Niveau 3

In de onderstaande jaarverslagen rapporteren we over de voortgang ten opzichte van de doelstellingen voor het bedrijf en de projecten waarop CO2-gerelateerd gunningvoordeel verkregen is. Dit jaarverslag vormt een stimulans om bij voortduring te werken aan de realisatie van de CO2-reductiedoelstellingen voor scope 1 en 2.

Rapportages

CO2 Prestatieladder 2017

SKAO

Op de website van de SKAO kunt u meer informatie vinden over de CO2-reductie van ons bedrijf. Klik hier.

CO2 Prestatieladder Certificaat

CO2 Prestatieladder Certificaat

Certificering

Vanaf maart 2004 zijn wij in het bezit van diverse VCA ** certificaten voor: het vervaardigen van betonproducten, het vervaardigen van metaalproducten en het uitvoeren van werkzaamheden in de Grond- Weg- en Waterbouw. Veiligheid loopt als een rode draad door ons bedrijf. De machines zijn gekeurd, het materieel is up-to-date, de mensen dragen veiligheidskleding, het management voert werkplekinspecties uit, toolboxmeetingen staan maandelijks op de agenda en de opdrachtgevers ontvangen op verzoek een VG-plan. Kortom veiligheid heeft voortdurend onze aandacht.

Sinds augustus 2009 is ons bedrijf in het bezit van het ISO 9001:2008 certificaat voor: het ontwerpen en vervaardigen van betonproducten, het ontwerpen en vervaardigen van metaalproducten en het ontwerpen en vervaardigen van werkzaamheden in de Grond- Weg- en Waterbouw, volgens de nieuwe norm 2008. Kwaliteit en procesmanagement staan bij ons hoog in het vaandel. Dit wordt toegepast op alle onderdelen van het bedrijf, van directie, personeelsbeleid, uitvoering, onderhoud machines, tot aan de administratie. Conform de norm van ISO 9001:2008 toetsen we continue het bedrijfsproces. Hierbij kunnen wij ook een beroep op u doen door middel van een klanttevredenheidsformulier. Zodoende blijven wij werken aan de kwaliteit en van ons werk en onze organisatie.

Sinds juni 2015 zijn wij in het bezit van het EN 1090 certificaat. Wij zijn nu gecertificeerd om staalconstructies in uitvoeringsklasse EXC 2 te produceren.

Wij gaan voor CO2 reductie!

Steeds meer opdrachtgevers belonen opdrachtnemers die zich hebben laten certificeren ten opzichte van de CO2- Prestatieladder. Aannemersbedrijf Damsteegt wil de uitstoot van CO2 van haar werkzaamheden reduceren. Om in aanmerking te komen voor de beloning van diverse opdrachtgevers, kiezen we voor certificering volgens de CO2-Prestatieladder niveau 3.

Om dit te realiseren, hebben we in 2017 voor het eerst de CO2 footprint over 2016 berekend. Dit inzicht in de CO2 uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. De footprint uit 2016 dient als basisjaar.

Om deze uitstoot te reduceren, hebben we de volgende CO2 -reductiedoelstelling opgesteld:

Aannemersbedrijf Damsteegt produceert in 2020 10% minder CO2 ten opzichte van het basisjaar 2016.

Om deze doelstelling te realiseren, hebben we o.a. de volgende maatregelen opgesteld:

  • Het verlagen van de rolweerstand van ons wagenpark. Dit bestaat uit twee maatregelen, namelijk: het optimaliseren van de asdruk van de wagens en maandelijkse controle van de bandenspanning
  • Vrachtwagenchauffeurs gaan een cursus 'Het Nieuwe Rijden' volgen, of hebben deze gevolgd
  • Bij aanschaf van nieuw materieel wordt materieel met een start/stop systeem aangeschaft
  • Bij aanschaf van nieuwe auto's wordt rekening gehouden met de CO-2 uitstoot van het voertuig
  • Minimaliseren van het aantal klantbezoeken
  • Duidelijk vermelden van externe afspraken in de digitale agenda, zodat ritten gecombineerd kunnen worden

Aan de werknemers wordt gevraagd ook ieder een individuele bijdrage te leveren aan de reductie van CO2 uitstoot. Een aantal mogelijkheden om bij te dragen:

  • Zorg voor de juiste bandenspanning
  • Let op je rijstijl en pas deze aan
  • Zet je auto/bus/vrachtwagen uit indien je niet rijdt
  • Zet lichten uit in ruimtes waarin geen werkzaamheden worden verricht

We vragen van iedere medewerker ideeen om onze CO2 uitstoot nog verder te verlagen. Zo zetten we ons samen in om onze CO2 reductiedoelstelling te behalen.

discription
discription
discription
discription